PROJEKTI:

  • 3L / Klub Slatki kao šećer je zajednica oboljelih od dijabetesa tipa 1, njihovih obitelji te bližnjih. Ciljevi su

– podrška te pomoć djeci i obiteljima djece oboljele od dijabetesa tipa 1 sukladno ciljevima i djelatnostima Udruge

– promicanje i popularizacija teme dječjeg dijabetesa.

Više pronađite u O projektu

Dan dijabetesa 2012. u Hotelu Dubrovnik

Dan dijabetesa 2012. u Hotelu Dubrovnik

 

  • 3L / Klub knjige je projekt čiji su ciljevi

– samoedukacija javnosti o zdravlju u širokom smislu, o recentnim temama fizičkog, mentalnog i duhovnog zdravlja, o organizmu, prehrani, tjelovježbi i dr. te kulturi održivosti kao preduvjetu zdravlja;

– i laka dostupnost fizičkih knjiga na temu zdravlja, omogućavanje širokog izbora tema i autora, odnosno motiviranje na edukaciju i olakšavanje samostalne edukacije putem fizičkih knjiga.

Više pronađite u O projektu

 

toranj