Udruga za skrb djece s posebnim zdravstvenim potrebama 3L registrirana je od 4.4.2013. godine.

3L, Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

Broj upisa kod nadležnog registra 21010120

MB 4015266

OIB 50675579602

broj transakcijskog računa HR 05 2340 0091-110578359, Privredna banka

Sve vrste podrške su dobrodošle. Inspirirajuće sličice su u nastavku.

Javite se na kontakt@slatkikosecer.com

ili 091 5842969. Hvala!

___________________________________________________

 

Volonteri

 

 

stock photo by jayofboy

stock photo by jayofboy

stock photo by jayofboy

stock photo by jayofboy

stock photo by jayofboy

stock photo by jayofboy

stock photo by jayofboy

stock photo by jayofboy

stock photo by jayofboy

stock photo by jayofboy

stock photo by jayofboy

stock photo by jayofboy

stock photo by jayofboy

stock photo by jayofboy

stock photo by jayofboy

stock photo by jayofboy